Sehemu ya Jamii

Sehemu ya Jamii

9 Masomo

Nao ni upande unaolenga kuleta mafungamano ya kijamii ya uawa baina ya Waislamu wao kwa wao, na baina ya Waislamu na wasiokuwa wao katika watu wa dini nyingine, kupitia kubuni jamii ya Kiislamu inayofuata sheria ya Mwenyezi Mungu, ambapo kila mtu katika jamii hiyo anajua haki zake na majukumu yake, jambo ambalo litapelekea kusimamisha jamii ya Kiislamu yenye kushikamana

HAKI ZA MUISLAMU JUU YA MUISLAMU MWENZAKE

Ni eneo ambayo ina lengo la kupata mahusiano ya kijamii imara na Waislamu kila mmoja na kwa wale wa dini nyingine, Kuanzishwa kwa HAKI ZA MUISLAMU JUU YA MUISLAMU MWENZAKE

HESHIMA YA MWANAMKE KATIKA UISLAMU

Ni eneo ambayo ina lengo la kupata mahusiano ya kijamii imara na Waislamu kila mmoja na kwa wale wa dini nyingine, Kuanzishwa kwa HESHIMA YA MWANAMKE KATIKA UISLAMU

KUHIMIZA CHUMO LA HALALI NA KUEPUKA HARAMU

Ni eneo ambayo ina lengo la kupata mahusiano ya kijamii imara na Waislamu kila mmoja na kwa wale wa dini nyingine, Kuanzishwa kwa KUHIMIZA CHUMO LA HALALI NA KUEPUKA HARAMU

KUWATENDEA WEMA WAZAZI WAWILI NA TAHADHARI YA KUWAASI

Ni eneo ambayo ina lengo la kupata mahusiano ya kijamii imara na Waislamu kila mmoja na kwa wale wa dini nyingine, Kuanzishwa kwa KUWATENDEA WEMA WAZAZI WAWILI NA TAHADHARI YA KUWAASI

KUPEANA NASWAHA NA UAMINIFU

Ni eneo ambayo ina lengo la kupata mahusiano ya kijamii imara na Waislamu kila mmoja na kwa wale wa dini nyingine, Kuanzishwa kwa KUPEANA NASWAHA NA UAMINIFU