UMUHIMU WA DUA

UMUHIMU WA DUA

Ni eneo ambayo ina lengo la kutangaza uhusiano kati ya mtumishi na Mola wake katika masuala yote ya ibada. Pia kueleza uhusiano imara kati ya ibada na maisha ya watu, kujua UMUHIMU WA DUA